Documentatia privind analiza de risc la securitatea fizica

Documentatia privind analiza de risc la securitatea fizica Evaluatorul de risc la securitatea fizică întocmește și predă conducătorului unității Documentația privind analiza de risc la securitatea fizică, care cuprinde: raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică; grila de evaluare a nivelului de risc, specifică obiectului de activitate; documentele suport. Raportul de evaluare […]

Read more