Recomandari pentru reducerea riscului la securitatea fizica

Recomandari pentru reducerea riscului la securitatea fizica Securitatea fizică a unei afaceri are scopul de protejare a persoanelor și a bunurilor împotriva amenințărilor care pot veni atât din exterior cât și din interior. Practica a demonstrat că, principala sursă a amenințărilor este omul, fie el angajat al societății, agent de securitate, colaborator, client sau infractor, […]

Read more
Analiza de risc – extras din Legea 333/2003 si HG 301/2012

ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ – extras din Legea 333/2003 si HG 301/2012 Obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică de către unitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființate până la data de 16 […]

Read more
Documentatia privind analiza de risc la securitatea fizica

Documentatia privind analiza de risc la securitatea fizica Evaluatorul de risc la securitatea fizică întocmește și predă conducătorului unității Documentația privind analiza de risc la securitatea fizică, care cuprinde: raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică; grila de evaluare a nivelului de risc, specifică obiectului de activitate; documentele suport. Raportul de evaluare […]

Read more
Scopul analizei de risc la securitatea fizica

De ce este necesara evaluarea de risc la securitatea fizica?   Scopul analizei de risc la securitatea fizica: tipul societăţii pe care o administrați intră sub incidenţa Legii nr. 333/2003, Cap.I, art.2, alin(1); aveţi sau urmează să întocmiţi un Plan de pază, iar acesta trebuie avizat de structura de poliţie pe a cărei rază vă desfăşuraţi […]

Read more
Tariful unei analize de risc la securitatea fizica

Pret analiza de risc Tariful unei analize de risc la securitatea fizică va fi stabilit prin negociere directă, între prestator şi beneficiar, fiind diferit de la un obiectiv la altul, în funcţie de următoarele elemente: obiectul de activitate al societăţii; suprafaţa totală şi suprafaţa construită; numărul de angajaţi; valoarea aproximativă a bunurilor societăţii; zona de dispunere […]

Read more
Call Now Button