LEGISLATIE GDPR

ACTE NORMATIVE, U.E. ŞI NAŢIONALE, CARE REGLEMENTEAZĂ PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

https://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016

Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

https://www.dataprotection.ro/?page=legislatie_primara&lang=ro 

Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date

https://www.dataprotection.ro/?page=legislatie_primara&lang=ro

Acestea sunt principalele documente din categoria legislatie gdpr.

Pentru detalii despre legislatia pentru analiza de risc, poti accesa blogul nostru oferit gratuit cu informatii actualizate:
https://analizariscbraila.ro/ce-spune-legislatia-cu-privire-la-analiza-de-risc-la-securitatea-fizica/

Call Now Button