Ce trebuie facut pentru analiza de risc?

Ghid analiza de risc.

Ghid analiza de risc. Vezi pasii ce au loc in procesul de evaluare de risc

Vezi versiunea video a ghidului analiza de risc sau alege sa citesti etapele analizei de risc

Ghid analiza de risc

Obiectiv: Analiza de risc la securitatea fizică a punctului de lucru (unității)

Necesitate: Vă aflați cel puțin în una din situațiile de aici

Analiza de risc are eficiența maximă dacă este întocmită în etapa de organizare și amenajare a spațiului, deoarece implementarea recomandărilor evaluatorului nu ar mai impune lucrări și cheltuieli suplimentare, prin modificările structurale ale spațiului sau înlocuirea elementelor de protecție mecanofizică specifice, elemente care trebuie să îndeplinească cerințele impuse de legislație, în funcție de natura activității care urmează a se desfășura în unitate.

Bază legală:

 • Legea 333 / 2003;
 • H.G. 301/2012;
 • H.G. 1002/2015;
 • Instrucțiune nr. 9/2013 M.A.I.

Ce spune legislatia cu privire la analiza de risc la securitatea fizica?

Contravenția stabilită pentru neefectuare: 5.000 – 10.000 lei.

Etapa I: Identificarea și selecția evaluatorului de risc la securitatea fizică

a. Identificarea evaluatorului de risc la securitatea fizică se poate face, de regulă, prin două metode:
– consultarea surselor de informare deschise (mass-media);
– recomandare din partea unei persoane cunoscute sau mai puțin cunoscute, cu sau fără un anumit interes.

b. Selecția evaluatorului de risc la securitatea fizică este bine să fie făcută ținând cont de câteva elemente, care pot influența tariful, calitatea lucrării sau costurile de implementare a recomandărilor formulate prin raportul întocmit.

  • experiența pe care o are în întocmirea analizei de risc pentru tipul de unitate pe care o administrați și vechimea ca evaluator (nu în domeniul din care a venit ca evaluator), ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică fiind apărută din anul 2013;
  • numărul analizelor de risc anulate de organele de poliție competente;
  • tariful cerut pentru efectuarea analizei de risc, un tarif foarte mic nefiind elementul de bază al selecției, pentru că, uneori, ,,NIMIC NU TE COSTĂ MAI SCUMP DECÂT ALEGERILE IEFTINE!”

Vezi Analiza de risc si riscul de a nu fi o analiza de risc

Dacă solicitarea ofertei pentru analiza de risc se face prin telefon sau corespondență este necesar să comunicați evaluatorului câteva caracteristici ale unității.

Detalii despre mine și ca să aflați de ce cred că eu că ar fi o colaborare avantajoasă pentru amândoi, aflați aici, iar pentru a lua legătura cu mine apăsați aici.

Nu uitați că tariful cerut de evaluator poate fi negociat.

Etapa II: Stabilirea întâlnirii cu evaluatorul și activitățile desfășurate pe timpul întâlnirii

a. Întâlnirea cu evaluatorul va avea loc, de regulă, la punctul de lucru (unitate) sau la sediul social al societății.

b. La întâlnirea cu evaluatorul se vor parcurge următoarele activități:

 • verificarea identității evaluatorului și probarea de către acesta a înscrierii sale în RNERSF;
 • stabilirea graficului de lucru, cu termen de predare a documentației (pentru fiecare unitate);
 • stabilirea termenului și a modalității de plată (cu sau fără avans, la predarea facturii sau la un termen de la predarea facturii, numerar sau prin virament);
 • semnarea contractului de servicii și a angajamentului de confidențialitate;
 • stabilirea și predarea de către beneficiar a documentelor necesare evaluatorului, în copie sau format pdf.;
 • stabilirea reprezentantului societății, care-l va însoți pe evaluator pe timpul inspecției unității.

Pentru detalii sau colaborare nu ezitați să mă contactați.

Etapa III: Inspecția punctului de lucru (unității)

Evaluatorul este obligat să efectueze personal inspecția fiecărei unități, etapă în care va desfășura activități de informare, măsurare, aspectare etc, necesare întocmirii documentației privind analiza de risc la securitatea fizică.

Un evaluator care nu va efectua inspecția unității și care va solicita doar fotografii, schițe sau documente în baza cărora să întocmească documentația este un neprofesionist care nu va putea întocmi mai mult decât o lucrare generală cu costuri de implementare mari sau riscuri ridicate ce ar putea pune în pericol atât integritatea persoanelor din unitate cât și a bunurilor.
Tariful mic plătit acum poate avea costuri foarte mari mai târziu.

Inspecția unității impune ca evaluatorului să i se permită:

 • accesul, cu însoțitor, în toate spațiile unității;
 • accesul la informațiile necesare întocmirii documentației sau care pot defini o posibilă vulnerabilitate a securității fizice și la documentele originale care mai apoi se vor pune la dispoziția evaluatorului, în copie sau format în pdf;
 • discuții cu personalul angajat și cu personalul de pază;
 • verificarea dispozitivului de pază și a măsurilor instituite pe linia pazei;
 • verificarea transmiterii semnalului și a timpului și modului de intervenție a echipei mobile de intervenție specializate, la acționarea butonului/pedalei de panică;
 • verificarea calității imaginilor stocate pe echipamentele subsistemului de televiziune cu circuit închis (TVCI) și a perioadei de stocare a acestora;
 • fotografierea elementelor pe care le consideră relevante pentru întocmirea documentației.

Pentru detalii sau colaborare nu ezitați să mă contactați.

Etapa IV: Predarea și însușirea de către beneficiar a documentației privind analiza de risc la securitatea fizică, precum și plata contravalorii serviciul prestat

La predarea documentației privind analiza de risc la securitatea fizică beneficiarul lucrării trebuie să primească informații despre conținutul lucrării și să urmărească ca aceasta să fie întocmită conform precizărilor actelor normative specifice în vigoare, precum și pentru tipul activității desfășurate în unitate.

Elemente pe care beneficiarul analizei de risc la securitatea fizică trebuie să le regăsească în documentația primită, documentație care ar trebui să depășească, de regulă, 20 de pagini:

 • compunerea documentației;
 • capitolele raportului de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică prevăzute a fi obligatorii, prin actele normative specifice în vigoare;
 • corespondența între capitolele de prezentare a situației existente în unitate, la data inspecției acesteia, sau în capitolul cu recomandările de implementat pentru încadrarea la nivelul de risc acceptabil și variabilele elementelor de evaluare, din grila de evaluare a nivelului de risc;
 • dispozitivul de pază, cu numărul, dispunerea și durata serviciului în fiecare post de pază (dacă s-a recomandat instituirea unui dispozitiv de pază prin personal specializat);
 • zonele în care este necesară instalarea echipamentelor sistemului de alarmare împotriva efracției, și mai puțin a numărului acestora (ex. numărului camerelor video sau al senzorilor), acesta urmând a fi discutat cu proiectantul sistemului sau cu specialiștii societății care instalează sistemul, în funcție de caracteristicile tehnice ale fiecărui element;
 • obligativitatea sau nu a avizării proiectului sistemului de alarmare împotriva efracției, în funcție de categoria unității evaluate;
 • argumentarea fiecărei recomandări formulate în raport, în funcție de cerințele generale și minime de securitate prevăzute de lege și în funcție de vulnerabilitățile identificate la inspecția unității;
 • termenul de implementare al fiecărei recomandări formulate în raport, fără ca acesta să depășească 60 de zile;
 • semnarea de către evaluator a raportului de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică și a grilei de evaluare a nivelului de risc.

Pentru detalii sau colaborare nu ezitați să mă contactați.

Etapa V: Asumarea și implementarea recomandărilor formulate în raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică

a. Asumarea conținutului raportului de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică se face de către beneficiar prin semnarea și alocarea unui număr de înregistrare acestuia.

b. Implementarea recomandărilor formulate în raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică se face la termenele stabilite și este obligația exclusivă a beneficiarului.
Obligația evaluatorului este doar de a consilia beneficiarul privind modul de implementare, fără implicare fizică sau materială.
Verificarea respectării termenelor și a modului de implementare a recomandărilor se face de către structurile de poliție abilitate, cu ocazia controalelor sau la semnalarea incidentelor de securitate.

Pentru implementarea recomandărilor formulate prin raportul de evaluare și tratare a riscurilor, dacă evaluatorul nu v-a consiliat, vă voi aminti câteva cerințe generale prevăzute de legislația în domeniu:

 • elementele de protecție mecanofizice folosite în unitate (uși, ferestre, suprafețe vitrate, seifuri, dulapuri, încuietori, grilaje etc) trebuie să fie însoțite de certificat de conformitate (agrement tehnic) din care să rezulte că au determinată clasa de securitate la efracție;
 • toate elementele oricărui subsistem al sistemului de alarmare împotriva efracției instalat trebuie să dețină certificat de conformitate din care să rezulte că acestea corespund standardelor specifice de fabricație, naționale sau europene;
 • paza/intervenția prin personal specializat, precum și proiectarea și instalarea oricărui subsistem al sistemului de alarmare la efracție se face în baza analizei de risc și numai de către societăți specializate și licențiate de IGPR;
 • întocmirea planului de pază, proprie sau prin societate specializată, este obligația beneficiarului;
 • asigurarea documentelor serviciului de pază cu personal specializat, este obligația prestatorului;
 • paza proprie se va asigura cu personal avizat de poliție și pregătit prin curs de specialitate.

Pentru detalii sau colaborare nu ezitați să mă contactați.

Etapa VI: Revizuirea analizei de risc la securitatea fizică

Revizuirea analizei de risc la securitatea fizică se efectuează în una din următoarele situații:

a) la 3 ani de la data întocmirii și asumării acesteia de către conducătorul unității, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică unității;

b) în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate;

c) în cel mult 30 de zile de la modificarea caracteristicilor arhitecturale, funcționale sau a obiectului de activitate.

În situația prevăzută la pct. b) evaluatorul care a întocmit documentația este obligat să o refacă, dacă reprezentantul poliției, care face cercetarea incidentului de securitate constată că incidentul s-a produs pe fondul existenței unei vulnerabilități neidentificate sau netratate de acesta.

Dacă incidentul s-a produs ca urmare a neimplementării recomandărilor formulate prin raport, refacerea analizei de risc se face pe cheltuiala administratorului societății.

În celelalte două situații nu există nicio obligație din partea evaluatorului.

Pe toată perioada de valabilitate a analizei de risc, conducătorul unității va monitoriza permanent riscurile identificate și tratate, precum și pe cele recomandate spre a fi monitorizate, pentru a evita reapariția sau creșterea lor, menținând astfel un nivel ridicat de siguranță a afacerii sale.

Pentru detalii sau colaborare nu ezitați să mă contactați.
Sfarsit ghid analiza de risc.

Pentru alte detalii despre legislatia privind analiza de risc la securitatea fizica, va rugam accesati blogul nostru: Blog analiza de risc
Un evaluator de risc profesionist o sa va ajute.

Call Now Button