FRAUDA / ESCROCHERIA

-furtul greu sesizabil pentru care butonul de panică este ineficient

–partea I – FRAUDA INTERNĂ

Ghid analiza de risc.

Frauda internă

– provocată de administraţia sau angajaţii firmei prin:

 • furtul de numerar sau din cont;
 • furtul de la ceilalţi angajaţi;
 • neîncasarea de la prieteni, membri de familie sau complici a contravalorii produselor/serviciilor firmei;
 • acceptarea de la complici a cecurilor fără acoperire;
 • neemiterea bonurilor/chitanţelor pentru bunuri/servicii;
 • acceptarea furturilor făcute către prieteni şi complici;
 • recepţia/livrarea intenţionată cu lipsuri.

Uneori, angajatul este tentat, mai mult sau mai puţin, sa producă fraudă, dacă:

 • crede că nu este o infracţiune, deoarece:
  • observă că nu este verificat;
  • observă că şi alţii fac la fel;
  • consideră că prin asta nu face rău nimănui.
 • o consideră ca o justificare pentru că:
  • este amânat de la promovare;
  • nu este remunerat corespunzător muncii prestate;
  • este tratat nedrept în comparaţie cu colegii săi;
  • asupra lui au fost luate măsuri disciplinare;
  • are resentimente la lipsa de apreciere a muncii sale.

Care sunt riscurile?

 • furt, reducerea sau epuizarea stocului de marfă/produse sau valori;
 • pierderi de numerar sau titluri de valoare;
 • pierderi de capital sau informaţii cu efect asupra capitalului;
 • afectarea imaginii firmei.

Care pot fi sursele?

Prin angajaţii care:

 • rămân peste program;
 • revin la serviciu în afara programului;
 • sunt nejustificat de curioşi privind politicile şi sistemul de plăţi ale firmei;
 • renunţă nejustificat la concediul de odihnă sau de boală;
 • pierd timp nejustificat la baie, în afara sediului firmei sau în alte locuri;
 • refuză/evită asistenţa sau ajutorul altor colegi;
 • demisionează sau cer transferul pe neaşteptate;
 • au foarte multe lacune în activitate;
 • au un număr mic de tranzacţii, faţă de media la nivelul firmei.

De asemenea, observaţi dacă registrele sunt mai mereu ascunse vederii, sunt bunuri nelivrate sau suntfăcute plăţi consecutive din acelaşi card/cont.

Cum putem controla și reduce?

 • Elaborarea unor politici ale firmei, clare, care să reglementeze:
  • servirea şi procesarea tranzacţiilor pentru familia şi prietenii administratorului firmei;
  • achiziţiile/tranzacţiile personale;
  • utilizarea echipamentelor tehnice personale, cum ar fi telefon mobil, laptop, cameră video etc;
  • formarea şi pregătirea personalului;
  • aprobarea părăsirii sediului, în timpul programului.
 • -Elaborarea unei proceduri clare privind tranzacţiile, care să includă prevederi privind:
  • fondul de casă;
  • limita plăţilor efectuate cu numerar;
  • inventarierea zilnică a numerarului (de către două persoane, dacă este posibil);
  • dreptul de semnătură a cecurilor emise (două persoane);
  • verificarea recepţiilor şi a tranzacţiilor;
  • limitarea accesului personalului în zonele în care se gestionează valori sau informaţii;
  • păstrarea sub supraveghere a registrelor care conţin date şi informaţii confidenţiale;
  • separarea activităţilor de achiziţie, recepţie şi plată.
 • Supravegherea permanentă şi atentă a personalului, prin persoană desemnată care va:
  • monitoriza permanent a delegaţiile/deplasările;
  • supraveghea respectarea de către angajaţi a procedurilor şi politicilor firmei;
  • cerceta cauzele care au dus la lipsurile constatate cu ocazia verificărilor;
  • cerceta tranzacţiile suspecte.
 • Analiza şi verificarea periodică a registrelor de evidenţă a bunurilor şi a tranzacţiilor firmei, dacă:
  • se înregistrează toate tranzacţiile;
  • stocul scriptic corespunde cu stocul faptic;
  • este ţinută evidenţa uneltelor, echipamentelor şi a valorilor;
  • întotdeauna, când este posibil, se inscripţionează pe bunuri numărul de evidenţă din registru.
 • Elaborarea unor proceduri stricte de audit, prin care sa se urmărească:
  • verificarea periodică a corespondenţei soldurilor conturilor bancare cu soldurile din registre;
  • achitarea totală a indemnizaţiilor şi a cererilor de plată pentru a evita plata dublă;
  • efectuarea regulată a verificărilor IT;
  • efectuarea auditurilor regulate şi aleatorie a tuturor elementelor/proceselor;
  • verificarea aleatorie a salariilor şi indemnizaţiilor pentru evitarea de plăţi excedentare.
 • Păstrarea securităţii informaţiilor, prin:
  • limitarea accesului la informaţiile confidenţiale;
  • obligarea angajaţilor să poarte ecusoanele de identificare;
  • schimbarea periodică a parolelor de la sistemele informatice şi cele de alarmă;
  • cercetarea amănunţită a incidentelor de securitate;
  • restricţionarea imediată a accesului angajaţilor care se transferă sau pleacă din firmă.
 • Elaborarea unor proceduri stricte de management al resurselor umane, prin care să se urmărească:
  • angajarea în urma unui interviu şi a unei perioade de probă;
  • implementarea unui sistem echitabil de salarizare;
  • consemnarea în fişa postului a obligaţiilor aferente acestuia;
  • asigurarea unei pregătiri şi educări adecvate postului;
  • informarea angajaţilor privind politicile, procedurile şi regulile firmei, precum şi consecinţele nerespectării acestora.