lacat-consultanta-integrata-de-securitate

Categorii servicii

Furnizam servicii profesionale de consiliere și consultanta integrata de securitate, la cel mai înalt nivel, în următoarele domenii de securitate:

  1. Securitatea fizica – Sistemul Securității Fizice reprezintă ansamblul de reglementări și măsuri de protecție adoptate la nivelul entităților, sectoarelor, locurilor, echipamentelor, instalațiilor și în cadrul activităților în scopul protejării bunurilor materiale si activelor financiare.
  2. Securitatea personalului – Sistemul Securității Personalului reprezintă ansamblul procedurilor de protecție care se aplică persoanelor ce urmează a deține, a avea acces și a lucra cu informații de interes pentru organizație (confidențiale și/sau clasificate – ex. secret de serviciu).
  3. Securitatea documentelor – Sistemul Securității Documentelor reprezintă ansamblul procedurilor, cerințelor și măsurilor privind gestionarea și controlul documentelor de interes pentru organizație (confidențiale și/sau clasificate – ex. secret de serviciu).
  4. Securitatea sistemelor informatice și de comunicații – Sistemul Securității Sistemelor Informatice și de Comunicații (INFOSEC) reprezintă ansamblul normelor procedurale și a măsurilor tehnice (hardware și software) pentru asigurarea cerințelor minime de securitate în domeniul INFOSEC.
  5. Sistemul pregătirii profesionale de securitate a personalului – Sistemul pregătirii profesionale de securitate a personalului reprezintă ansamblul modalităților și mijloacelor de dezvoltare a educației de securitate, de instruire unitară și de conștientizare a întregului personal pentru asigurarea securității, în conformitate cu prevederile legislației naționale și procedurilor interne ale organizației.
  6. Securitatea industriala – Sistemul Securității Industriale reprezintă sistemul de norme și măsuri care reglementează protecția informațiilor clasificate în cadrul activităților contractuale cu agenți economici și instituții publice.

Detalii servicii

      Oferim servicii de consiliere în vederea certificării sistemului de management al securității informațiilor, respectiv servicii de consiliere pentru proiectarea și implementarea sistemului de management al securității informațiilor, pe următoarele direcții:

  • Identificarea cerințelor specifice de securitate ale societății dumneavoastră, pentru obținerea avizului de securitate industrială.
  • Elaborarea Documentației privind analiza de risc la securitatea fizică.
  • Elaborarea și implementarea politicilor și procedurilor operaționale de securitate, în funcție de specificul și complexitatea societății (cerințele de securitate fizica, politicile de folosire a resurselor, controlul accesului personalului la resurse, cerințele de securitate in contractele cu terții, prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizarea parolelor de acces la resurse, politica antivirus, politicile de utilizare email, politicile de utilizare a echipamentelor IT@C, politicile de acces de la distanta asupra echipamentelor IT@C, politicile de backup a informațiilor electronice).
  • Acreditarea sistemelor informatice și de comunicații și autorizarea personalului, pentru lucrul cu informații clasificate secret de serviciu.

Contact

Pentru a primi o ofertă accesați formularul: Contact

Call Now Button