Drepturile persoanei vizate

Drepturile persoanei vizate 1. Dreptul de informare – dreptul de a primi informații clare și inteligibile Drepturile persoanei vizate: Printre informaţiile ce trebuie oferite se numără, potrivit art. 13 şi art. 14 din GDPR: identitatea şi datele de contact ale operatorului şi, după caz, ale reprezentantului acestuia; scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter […]

Read more
Primii pasi spre conformarea cu GDPR

Primii pasi spre conformarea cu GDPR 1. Conştientizarea Primii pasi spre conformarea cu GDPR. La nivel de organizație conștientizarea vizează toți factorii de conducere și departamentele direct implicate în procesarea datelor cu caracter personal. De ce este importantă conștientizarea importanței GDPR? Pentru că, deși cele mai multe componente ale GDPR se regăsesc și în legislația […]

Read more
Glosar GDPR

Glosar GDPR În aplicarea Regulamentului general privind protecţia datelor şi a Legii nr.190/2018, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează (glosar GDPR): „GDPR”, “Regulamentul” = Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului în 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter  personal […]

Read more
Legislatie GDPR

ACTE NORMATIVE, U.E. ŞI NAŢIONALE, CARE REGLEMENTEAZĂ PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Regulament nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) https://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016 Legea nr. 190 din […]

Read more
Call Now Button