NIMIC NU TE COSTĂ MAI SCUMP DECÂT ALEGERILE IEFTINE!

analogie teapa analiza de risc si riscul

Analiza de risc si riscul de a fi inselat

Analiza de risc la securitatea fizică pe care tocmai ați contractat-o/plătit-o ar putea fi o ,,țeapă” sau o lucrare ,,mai mult decât sumară”, cu cât întâlniți mai multe din următoarele situații:

 • numele evaluatorului pe care l-ați ales nu figurează înscris în Registrul Național al Evaluatorilor de Risc la Securitatea Fizică – RNERSF (este intermediar sau escroc);
 • discutați cu un intermediar, care poate fi o societate specializată de pază/societate de instalare sisteme de alarmare împotriva efracției (probabil că evaluatorul îi va reprezenta interesele în stabilirea numărului de posturi de pază sau elementele sistemului tehnic, utile ori mai putin utile) sau o societate/persoană pentru care singurul interes este comisionul;
 • evaluatorul întocmește documentația privind analiza de risc, fără a se deplasa la obiectiv pentru culegerea datelor despre acesta (doar în baza unor discuții telefonice, e-mailuri sau fotografii);
 • timpul de efectuare a întregii lucrări este mai mic de 72 de ore (este un timp minim apreciat în cazul celor mai mici obiective);
 • raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică întocmit prezintă următoarele caracteristici:
  • nu tratează toate elementele prevăzute în Instrucțiunea nr.9/2013 a M.A.I.;
  • nu prezintă o detaliere a situației și elementelor fizice (împrejmuire, construcții, încăperi, instalații, echipamente etc) existente în obiectiv (detalii și elemente în baza cărora se face analiza și completează grila de evaluare a nivelului de risc);
  • măsurile recomandate pentru diminuarea riscurilor identificate nu sunt punctuale (număr și poziționare posturi de pază, zone în care trebuie instalate elemente ale sistemului tehnic de securitate și tipul acestora, tipul, locul și modul de instalare al  elementelor mecanofizice (grilaje, uși, seifuri, încuietori etc);
  • măsurile recomandate nu se regăsesc în grila de evaluare a nivelului de risc;
  • numărul total al paginilor acestuia este sub 20;
  • datele introduse în raport nu reflectă realitatea de pe teren (în cel mai fericit caz aparțin obiectivelor evaluate anterior și se datorează fenomenului copy-paste);
  • evaluatorul nu vă prezintă și nu argumentează măsurile recomandate pentru diminuarea riscului la securitatea fizică și nici termenul de implementare al acestora, care nu poate depăși 60 de zile.
 • evaluatorul nu vă predă grila de evaluare a nivelului de risc, document din care să rezulte un nivel de risc acceptabil (grila se predă împreună cu raportul și documentele suport);
 • raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică și grila de evaluare a nivelului de risc sunt semnate de o alta persoană decât evaluatorul care a cules datele despre obiectiv (în cazul în care ați încheiat contract cu o societate verificați dacă și numele celui care culege datele este înscris în RNERSF).

Pentru alte detalii despre legislatia privind analiza de risc la securitatea fizica, va rugam accesati blogul nostru: Blog analiza de risc
Un evaluator de risc profesionist o sa va ajute.

Call Now Button