Documentatia privind analiza de risc la securitatea fizica

Evaluatorul de risc la securitatea fizică întocmește și predă conducătorului unității Documentația privind analiza de risc la securitatea fizică, care cuprinde: raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică; grila de evaluare a nivelului de risc, specifică obiectului de activitate; documentele suport. Raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică cuprinde: […]

Read more